CARAMIZI PENTRU ZIDARII STRUCTURALE SI NESTRUCTURALE, PENTRU PERETI ARMATI IN CADRE

                                                                                                       

Caramida BRIKSTON GVP 290/188 Seismic        Caramida BRIKSTON GV 290/188 2S H              Caramida BRIKSTON GV 290/138
Dimensiuni: 290/240/188mm                                   Dimensiuni: 290 /240/188mm                               Dimensiuni: 290/240/138mm
Rezistenta la compresiune: 20                                  Rezistenta la compresiune: 15                              Rezistenta la compresiune: 15
Rezistenta termica: 1,523/1,468                                Rezistenta termica: 1,326                                      Rezistenta termica: 1,863/1,392
Specificatii Tehnice                                                      Specificatii Tehnice                                                 Specificatii Tehnice
                                                                                                       
Caramida BRIKSTON GV 290/188                           Caramida BRIKSTON GV 290/238                        Caramida BRIKSTON GV 365/138
Dimensiuni: 290/240/188mm                                    Dimensiuni: 290/240/238mm                                 Dimensiuni: 365/180/138mm
Rezistenta la compresiune: 15                                   Rezistenta la compresiune: 15                               Rezistenta la compresiune: 15
Rezistenta termica: 1,856/1,384                                 Rezistenta termica: 1,856/1,380                            Rezistenta termica: 2.321/1.099
Specificatii Tehnice                                                       Specificatii Tehnice                                                  Specificatii Tehnice
                                                                                                       
Caramida BRIKSTON GV 365/188                           Caramida BRIKSTON GV 365/238                       Caramida  GVusor 290/238
Dimensiuni: 365/180/188mm                                    Dimensiuni: 365/180/238mm                                 Dimensiuni: 290/240/238mm
Rezistenta la compresiune: 15                                   Rezistenta la compresiune: 15                               Rezistenta la compresiune: 10
Rezistenta termica: 2,321/1,094                                 Rezistenta termica: 2,311/1,092                            Rezistenta termica: 1,923/1,644
Specificatii Tehnice                                                       Specificatii Tehnice                                                  Specificatii Tehnice
                                                                                                        
Caramida GVusor 365/238                                       Caramida BKF 25 LM+NF                                      Caramida BRIKSTON BKS 25
Dimensiuni: 365/240/238mm                                    Dimensiuni: 375/240/238mm                                Dimensiuni: 375/250/238mm
Rezistenta la compresiune: 10                                   Rezistenta la compresiune: 15                               Rezistenta la compresiune: 12.5
Rezistenta termica: 2,161/1,233                                 Rezistenta termica: 1,746                                       Rezistenta termica: 1,794
Specificatii Tehnice                                                       Specificatii Tehnice                                                  Specificatii Tehnice
                                                                                                       
Caramida BRIKSTON BKS 25 H                              Caramida BRIKSTON BKS 30                               Caramida BRIKSTON BKS 38
Dimensiuni: 375 (200+175)/250/238mm                Dimensiuni: 250/300/238mm                                Dimensiuni: 250/380/238mm
Rezistenta la compresiune: 10                                  Rezistenta la compresiune: 15                               Rezistenta la compresiune: 15
Rezistenta termica: 1,794                                          Rezistenta termica: 2,195                                        Rezistenta termica: 2,751
Specificatii Tehnice                                                      Specificatii Tehnice                                                  Specificatii Tehnice