ZIDARIE DE EXTERIOR

Leier                          Leier                             Leier

LEIER | BRIKSTON BKS 38                                   LEIER | TERMOBLOC T38ET XL                          LEIER | TERMOBLOC T38ET
Dimensiuni: 250/380/238mm                               Dimensiuni: 380/235/238mm                             Dimensiuni: 380/240/188mm
Rezistenta la compresiune: 12,5                          Rezistenta la compresiune: >15                          Rezistenta la compresiune: >15
Conductivitate termica: 0,163                              Conductivitate termica: 0,169                              Conductivitate termica: 0,168
Specificatii Tehnice                                                 Specificatii Tehnice                                                Specificatii Tehnice

Leier                 Leier                        Leier

LEIER | BRIKSTON BKS 30                                   LEIER | TERMOBLOC T30 XL                          LEIER | TERMOBLOC T30 LM
Dimensiuni: 250/300/238mm                               Dimensiuni: 290/240/238mm                         Dimensiuni: 300/250/238mm
Rezistenta la compresiune: 15                             Rezistenta la compresiune: >10                      Rezistenta la compresiune: >15
Conductivitate termica: 0,170                              Conductivitate termica: 0,179                          Conductivitate termica: 0,163
Specificatii Tehnice                                                 Specificatii Tehnice                                            Specificatii Tehnice

Leier         Leier                    Leier

LEIER | TERMOBLOC T30                                     LEIER | BRIKSTON BKS 25NF                             LEIER | BRIKSTON BKS 25NF

Dimensiuni: 290/240/188mm                               Dimensiuni: 375/250/238mm                             Dimensiuni: 375/250/238mm
Rezistenta la compresiune: >10                            Rezistenta la compresiune: 12,5                        Rezistenta la compresiune: 12,5
Conductivitate termica: 0,179                               Conductivitate termica: 0,181                             Conductivitate termica: 0,183
Specificatii Tehnice                                                 Specificatii Tehnice                                                Specificatii Tehnice

Leier                            Leier                              Leier

LEIER | BRIKSTON GV 290/238                            LEIER | BRIKSTON GV 290/188                            LEIER | BRIKSTON GVUsor 290/238

Dimensiuni: 290/240/238mm                               Dimensiuni: 290/240/188mm                                 Dimensiuni: 290/240/238mm
Rezistenta la compresiune: 15                              Rezistenta la compresiune: 15                               Rezistenta la compresiune: 10
Conductivitate termica: 0,259                               Conductivitate termica: 0,259                                 Conductivitate termica: 0,199
Specificatii Tehnice                                                 Specificatii Tehnice                                                    Specificatii Tehnice

Leier                               Leier

LEIER | BRIKSTON GVUsor 365/238                      LEIER | BRIKSTON GVP Seismic
Dimensiuni: 365/240/238mm                                   Dimensiuni: 290/240/188mm
Rezistenta la compresiune: 10                                  Rezistenta la compresiune: 20
Conductivitate termica: 0,195                                   Conductivitate termica: 0,237
Specificatii Tehnice                                                     Specificatii Tehnice