Certificare

Tigla Metalica tigRES este inscrisa in Registrul Unic al Produselor pentru constructii a caror conformitate a fost atestata prin incercari efectuate de laboratoare acreditate. Inscrierea in acest Registru Unic confera garantia ca produsele tigRES au conformitate cu specificatiile tehnice armonizate. Distinctia este data de aplicarea marcajului CE.


S.C. Metale International S.R.L. are implementat sistemul integrat calitate-mediu-securitate ocupationala fiind certificat in conformitate cu cerintele:
ISO –  9001:2015
ISO –  14001:2015
ISO –  45001:2018